impresum home I výrobky I objednací lístek I kontakt


firma:

majitel:

předmět podnikání:

DIČ:

místo plnění:
místo soudu:

sídlo firmy:
I

kontakt:
I
I


Roland Endres, ColorMarker

Roland Endres

výroba a prodej značkovacích sprejů

DE 210358844

Schweinfurt
Schweinfurt

Georg-Ludwig-Str. 3
D-97526 Sennfeld

telefon: +49 (0) 97 21 / 188 16 95
telefax: +49 (0) 3 21 / 21 12 10 49

Všechny údaje na těchto webových stránkách mohou být měněny.
Techn. změny, omyly, tiskové chyby, cenové změny, dodací možnosti, změny předpisů, zákonů atd. jsou výslovně vyhraženy.
Záruka za obsah je vyloučena. Viz vyloučení záruky.

Roland Endres, Georg-Ludwig-Str. 3, 97526 Sennfeld, Germany