výrobky home I objednací lístek I kontakt I impresumColorMarker

Značkovací sprej pro dřevařství a lesnictví, vyměřování, silniční značení

Pozor: Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50° C (např. v autě). Ani po použití neotevírejte násilím a nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti plamenům nebo na žhavé předměty. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných předmětů a materiálů – nekuřte. Chraňte před dětmi. Při používání je možná tvorba výbušných směsí páry se vzduchem. Aerosol nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití přivolejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte obal nebo štítek. Nesmí se dostat do kanalizace. Používejte výhradně za účelem určení. Neodhazujte do domácího odpadu. Odevzdejte do speciálního odpadu nebo do sběrny problematických látek. Opatření při nehodách: Odstraňte pomocí materiálu, který váže tekutiny. K hašení používejte CO2, prášek, pěnu.

barvy: svítící-žlutá, svítící-červená, svítící-modrá, svítící-zelená, svítící-růžová, svítící-oranžová, bílá.

Zubehör: označovací tyč, ruční pistole

ForstMarker - Lesnický značkovač

MZnačkovací sprej pro dřevo a lesní hospodářství, stavebnictví a geodézii, vyznačování tras a silniční značení.

barvy: svítící-žlutá, svítící-červená, svítící-modrá, svítící-zelená, svítící-růžová, svítící-oranžová.

ForstMarker Ergo - Lesnický značkovač

MZnačkovací sprej pro dřevo a lesní hospodářství, stavebnictví a geodézii, vyznačování tras a silniční značení.

barvy: svítící-žlutá, svítící-červená, svítící-modrá, svítící-zelená, svítící-růžová, svítící-oranžová.

Clean & Protect resin remover (Hartzlöser)

Properties and applications: The spray is to be used as a cleaning and lubricating agent for cutting trimmings, hedge trimmer blades and chainsaws.

The spray penetrates even in the smallest spaces.

Other features include:

- Resin remover

- lubricant

- corrosion protection

- rust remover

Subsequent hardening of the tools can be ruled out because only resin-free and high-quality components are used, which are also used in food technology and pharmacy.

Application:

Spray the surfaces to be cleaned and leave to act for a short time. Then remove the dirt with a cloth.

AbgrenzMarker - Ohraničovací značkovač

Pro asfalt, beton a gumová hřiště

Originální sprej na vodní bázi k vyznačení linií. Určen k přesnému a rychlému zhotovení požadovaných označení na betonu, asfaltu nebo na téměř všech ostatních podkladech , velmi jednoduše pomocí příslušného vozíku.

Použití: parkoviště • sklady zboží • tenisové kurty • hřiště • výrobní haly • přistávací plochy • basketbalová hřiště • lehkoatletické stadiony

barvy: žlutá, červená, bílá.

Zubehör: označovací tyč, 4- kolový vozík

RasenMarker - Značkovací sprej na antuku a trávník

Vyroben speciálně ke zhotovení čar na sportovních hřištích. Vyvinut k používání v pozici vzhůru dnem. S příslušejícím #5080 čtyřkolovým vozíkem a #4712 značkovací tyčkou s kolečkem zhotovíte čáry s velkou viditelností a dlouhou trvanlivostí.

Fotbalová, ragbyová a volejbalová hřiště, tenisové kurty (antuka a trávník), badmintonová hřiště a všechna ostatní venkovní sportovní hřiště, kde jsou čáry potřebné.

Zhotovuje čáry o šířce 6 až 14 cm – hotovo za 30 minut – ostré, dobře viditelné čáry – ihned dobře kryje. Jedna nádobka stačí pro čáru o délce cca. 180 m a šířce 10 cm. Neobsahuje freony – Velmi dlouho drží!

Sprej může být velmi dobře použit i pro jiné porézní povrchy, jako je např. štěrk, zemina nebo asfalt.

barvy: žlutá, bílá.

Zubehör: označovací tyč, 4- kolový vozík

EventMarker - Dočasný značkovač pro akce

Temporärer Event - Markierer

Může být opět odstraněn vodou a ostrým koštětem. Přitom nezanechává žádné stíny.

Ideální např. pro marathonové běhy, cyklistické závody, parády, karnevaly nebo jiné podobné akce, kde je potřeba pouze dočasného, snadno odstranitelného značení.

barvy: žlutá, červená, modrá, oranžová, bílá.

Zubehör: označovací tyč, 4- kolový vozík, ruční pistole

GraffityRemover - Odstraňovač graffiti

Obsahuje multifunkčně působící účinnou směs, která odstraňuje graffiti z téměř všech povrchů. Použitelný rovněž k jednoduchému a pohodlnému odstranění barev a fermežového nátěru. Může být rovněž použit jako odstraňovač pro těsnění.

Odstraňuje barvu a fermež z nábytku, člunů, vozidel a téměř všech povrchů z kovu nebo dřeva.

RoteEisenOxydGrundierung - Červený oxido-železnatý základní nátěr

Vysoce odolný základní nátěr, který docílí excelentních výsledků u všech povrchů ze dřeva nebo kovu.

Chrání proti rzi a korozi.

Sprej má vynikající krycí vlastnosti, takže k zajištění dostatečné ochrany postačí jedna vrstva. Takto je spotřeba zredukována na minimum.

Tento výrobek má ty nejlepší adhezivní schopnosti s maximálním účinkem i za těch nejtěžších povětrnostních podmínek.

Kalt-GalvanisierungsGrundierung - Galvanizační základní nátěr

Komponent galvanizace za studena, který po uschnutí tvoří trvalou ochrannou vrstvu, odolnou proti poškrábání a úderům, k ochraně železných a ocelových povrchů.

Excelentní aplikace v exteriérech, která odolává i chemikáliím.

Zaschlá barevná vrstva obsahuje min. 90% zinku.

ZinkPhosphatPrimer - Zinko-fosfátový primer

Optimální chemická sloučenina s železem, ocelí a hliníkem, která tvoří tvrdou, vysoce přilnavou, vodoodpudivou vrstvu.

Vyjímečná ochrana proti rzi a korozi včetně působení mořské vody na pobřeží.

Ideální použití na motorových vozidlech, v průmyslu, v letadlovém a námořním průmyslu.Zubehör


označovací tyč č. výr.: 4712
ruční pistole č. výr.: 4713
označovací tyč č. výr.: 4717
ruční pistole č. výr.: 4718
4- kolový vozík č. výr.: 5080
Handgriff für Forstmarker: Art-Nr.: 6601Všechny údaje na těchto webových stránkách mohou být měněny.
Techn. změny, omyly, tiskové chyby, cenové změny, dodací možnosti, změny předpisů, zákonů atd. jsou výslovně vyhraženy.
Záruka za obsah je vyloučena. Viz vyloučení záruky.

Roland Endres, Georg-Ludwig-Str. 3, 97526 Sennfeld, Germany
E-Mail-Kontakt: